Lesné hospodárstvo Inovec má webové stránky na novej adrese

Webové stránky spoločnosti Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o. boli presunuté z adresy https://inovec.info/ na novú adresu https://www.lhinovec.sk/